ธุรกิจที่เปลี่ยนไม่ทัน ก็จะเหมือน Blackberry ที่ต้องจบลง

ในเมื่อ เทคโนโลยีเปลี่ยนไปทุกวัน เทรนก็เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน ถ้าเราไม่เป

Read more
Close
error: Content is protected !!