fbpx
Prompt Pay (พร้อมเพย์) โอนถูก โอนเร็ว จ่ายง่าย

Prompt Pay (พร้อมเพย์) โอนถูก โอนเร็ว จ่ายง่าย

Prompt Pay ค่าธรรมเนียมถูก จ่ายง่าย โอนเร็ว คำจำกัดความง่ายๆ ต่อบริการใหม่จากธนาคารแห่งประเทศไทย กระแส Prompt Pay ช่วงนี้ก็ผ่านมาได้สักพักนึงแล้ว หลังจากที่เก็บข้อมูลมานาน ก็ได้โอกาสรวบรวมเรื่องราวต่างๆ มาแสดงให้เห็นว่า Prompt Pay คืออะไร และมีดีอะไรบ้าง Prompt Pay...
Close