fbpx
จับของขวัญ ไม่ต้องทำฉลากเองแล้ว

จับของขวัญ ไม่ต้องทำฉลากเองแล้ว

แนะนำ App ที่ใช้จับฉลาก จับของขวัญ จะได้ไม่ต้องมานั่งทำกระดาษติดกล่องกันนะ พอดีช่วงปีใหม่นี้ผมเองมีการใช้ App ตัวนี้ในการใช้งานจับของขวัญ ซึ่งใช้งานง่าย และไม่มั่วด้วยล่ะเพราะผมหามาหลาย App กว่าจะเจอ App ที่ใช้งานกับการจับของขวัญได้ดี นั่นคือ Secret Santa นั่นเอง แต่...