fbpx

ให้ Excel ติดตามงานให้คุณไม่พลาดงานสำคัญของคุณ และเตือนก่อนถึงกำหนดการเพื่อให้คุณได้เตรียมตัวก่อนดีไหม อยากรู้ตามมาเลยครับ

ในตัวอย่างนี้ ผมจะพูดถึงเกี่ยวกับการใช้ Conditional Formatting มาประยุกต์ใช้กับ IF เพื่อให้ค่าการเตือนด้วยสี
สีเหลือง คือ เตือนก่อนถึงกำหนดส่งงาน 2 วัน
สีแดง คือ เมื่อถึงหรือเลยกำหนดการแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งสินค้า

หลักการทำงานคือ ผมจะให้สูตรทำการตรวจสอบว่า

  1. สถานะงานเป็นอย่างไรโดยใช้ IF (ใครยังไม่รู้จัก IF ดูตามลิ้งนี้ครับ) ทำการตรวจสอบว่ามี วันที่ส่งแล้วหรือยัง ถ้ามีการลงค่าไว้หมายความว่าของได้ถูกส่งแล้ว จะโชว์ค่าออกมาว่า “ส่งแล้ว” แต่ถ้าไม่มีให้โชว์ว่า “รอส่ง”
  2. ให้ตรวจสอบว่ามีการลงรายการหรือไม่ ถ้ามีให้ตรวจสอบต่อว่าส่งหรือยัง แต่ถ้าว่างให้ Column วันที่ต้องส่ง ไม่มีสีใดๆ โดยเข้าไปที่ Home > Conditional Formatting > Manage Rules > New Rule
  3. CF7

CF5

ทำการใส่ค่าว่าถ้าช่องรายการ = ว่าง ให้โชว์ช่องสีขาว[ISBLANK()]

CF4

3. กำหนดให้ตรวจสอบสถานะว่าเป็น “ส่งแล้ว” หรือไม่ ถ้าใช่ให้เป็นสีขาว ถ้าไม่ใช่ให้ข้ามไป

CF3

4. การเตือนก่อนถึงวันกำหนดส่ง 2 วัน
การเตือนใส่สูตรเกี่ยวกับการทำ Cell ให้เป็นสีเหลือง ก็ต่อเมื่อ วันที่ส่งลบด้วยวันนี้ได้ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ให้โชว์ค่าเป็นสีเหลือง

CF2

5. การเตือนเมื่อถึงกำหนดและเลยกำหนด
การเตือนนี้จะให้โชว์เป็นสีแดง ซึ่งจะทำให้เราทราบว่าถึงกำหนดแล้ว โดยจะใส่สูตรเพื่อเปรียบเทียบวันกำหนดส่งลบด้วยวันนี้ ถ้าค่าที่ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 ให้โชว์เป็นสีแดง

CF1

เพียงเท่านี้ก็จะได้การตั้งเตือนเป็นสีในรายการงานของเราแล้วครับ เราจะได้ไม่พลาดการทำงานของเราครับ หวังว่าบทความนี้จะทำให้พี่น้องที่สนใจสามารถนำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับงานของตัวเองนะครับ

ผมได้แนบไฟล์ไว้ตามลิ้ง นี้นะครับ ถ้าใครสนใจนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้ครับ

Tech เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
#BenzTechDLife