fbpx
Mirrorless กล้องตัวเล็กแต่คุณภาพไม่เล็ก

Mirrorless กล้องตัวเล็กแต่คุณภาพไม่เล็ก

What the mirrorless? สำหรับใครที่ใช้กล้องอยู่แล้วคงจะเข้าใจกันดี งั้นผมจะขออธิบายแบบง่ายๆ แบบไม่ต้องทฤษฎี กล้อง Mirrorless คือกล้องที่สามารถถ่ายรูปได้สวย พอๆ กันกับกล้อง DSLR อ้าว! งงไปใหญ่ เอาง่ายๆ ก็คือกล้อง DSLR ก็คือไอ้กล้องตัวใหญ่ๆ...